^Back To Top

 

 Alior Bank: 21 2490 0005 0000 4520 6059 1564

 

Sposób reprezentacj: ZARZĄD REPREZENTUJE STOWARZYSZENIE NA ZEWNĄTRZ ZA POŚREDNICTWEM PREZESA LUB WICEPREZESA. DO WAŻNOŚCI OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE CZYNNOŚCI PRZEKRACZAJĄCYCH ZWYKŁY ZARZĄD MAJĄTKIEM WSPÓLNYM WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE I PODPIS DWÓCH OSÓB: PREZESA ALBO WICEPREZESA ORAZ SKARBNIKA.
Nazwa organu reprezentacji: ZARZĄD
Status OPP: NIE
Data wpisu do rejestru stowarzyszeń: 2006-12-28
Poczta: Opole
Kod pocztowy: 45-715
Ulica: Krapkowicka 8A
Miejscowość: Opole
Gmina: M. OPOLE
Powiat: M. OPOLE
Województwo: opolskie
Forma Prawna: STOWARZYSZENIE
Rejestr: POZYCJA KRS W REJESTRZE STOWARZYSZEŃ
Adres WWW WWW.ORS.OPOLE.PL

 

 

 

 

Copyright © 2013. cennikstron.pl


Facebook